Cursussen & Vaarbewijzen

Theoretische Kustnavigatie

Tegenwoordig zijn er betrouwbare navigatiemiddelen die u behulpzaam kunnen zijn om veilig te navigeren. Toch is het nodig om de navigatiebasiskennis te beheersen vóórdat u als schipper de ruime en grote wateren gaat bevaren. Het is belangrijk om de systemen van koers uitzetten, positie in de kaart brengen, de mogelijkheden en onmogelijkheden van de navigatieapparaten, horizontale- en verticale getijdenbewegingen te beheersen en te begrijpen. Ook voldoende kennis van de weersystemen is nodig om veilig te kunnen varen.

De cursus Kustnavigatie is bedoeld voor watersporters die op ruim water (IJsselmeer en dergelijke) of groot water (Noordzee) willen gaan varen. De cursus vereist geen speciale vooropleiding. Het is wel een pittige cursus. Er wordt van de cursist verwacht om zich voldoende in te zetten. Er zal het nodige huiswerk meegegeven worden. Onder andere oefentochten op de papieren kaart en een studieboek behoren tot het huiswerk.

De cursus geeft voldoende theoretische kennis om het TKN- examen met goed gevolg af te leggen en om veilig te kunnen navigeren op de ruime en grote wateren.