Cursussen & Vaarbewijzen

marifooncertificaat

Het Nederlandse woord Marifoon is een samentrekking van MARItieme teleFOON. In het buitenland heet de marifoon anders. Internationaal wordt VHF gebruikt. VHF staat voor Very High Frequency.

De marifoon is bedoeld voor maritieme communicatie op een afstand tot ongeveer 30 zeemijl. Dat is ongeveer 55 kilometer. Dat maakt dat een marifoonkanaal op meerdere plaatsen gebruikt kan worden zonder dat het storend werkt. Het grote voordeel van een marifoon is dat bij een noodoproep iedereen die de marifoon op hetzelfde kanaal heeft staan deze noodoproep hoort en daar zo nodig op kan reageren. Brug- en sluiswachters verwachten dat de beroeps- en pleziervaart uitluistert om eventuele aanwijzingen te horen.

Om een marifoon te mogen gebruiken moet aan een paar voorwaarden worden voldaan:

Uitgaande van de kleine recreatievaart dient er ten minste één persoon aan boord te zijn (meestal is dat de eigenaar van het schip) die in het bezit is van een geldig marifoonbedieningscertificaat. Het is afhankelijk van de soort marifoon. Is het een zogenaamde “binnenvaartmarifoon” dan kan volstaan worden met het basisbedieningscertificaat. Is het een zogenaamde “zeevaartmarifoon” dan is een Marcom-B bedieningscertificaat vereist. Het Marcom-B certificaat geeft mogelijkheden om meer apparatuur te mogen bedienen.

De marifoon dient bij Agentschap Telecom te Groningen worden geregistreerd. Agentschap Telecom verstrekt dan een uniek identificatienummer en een roepnaam. Dit dient in de marifoon geprogrammeerd te worden. De marifoon kan zich daardoor automatisch identificeren zodat onder andere verkeersbegeleidingsdiensten weten wie de eigenaar van de marifoon is en welke roepnaam de marifoon heeft. De zeevaartuitvoering dient niet alleen geschikt te zijn voor de zeevaart, maar ook voor de binnenvaart. Daarom krijgt deze marifoon, naast de zeevaart identificatie een uniek identificatienummer voor de binnenvaart.

Bij voldoende deelnemers is het mogelijk de cursus op een andere locatie te geven. De cursusprijs is dan afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. .